Sekretesspolicy för Framtid-HBG.se

1. Introduktion

Välkommen till Framtid-HBG.se. Denna sekretesspolicy syftar till att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi är engagerade i att skydda din integritet och att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

2. Personuppgifter som vi samlar in

När du besöker Framtid-HBG.se kan vi samla in följande information:

 • Kontaktinformation: Om du fyller i formulär på vår webbplats kan vi samla in ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Användardata: Vi samlar in information om ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata och andra kommunikationsdata, samt de resurser som du använder.
 • Cookies och liknande teknologier: Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Detaljerad information om hur vi använder cookies finns i vår cookie-policy.

3. Syfte med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
 • Administrera vår webbplats och för interna operationer, inklusive felsökning och dataanalys.
 • Tillhandahålla information och tjänster som du begär från oss.

4. Laglig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke: När du uttryckligen har samtyckt till behandlingen för ett specifikt syfte.
 • Kontrakt: För att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter mot dig.
 • Rättsliga förpliktelser: För att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Legitima intressen: När vi har ett legitimt intresse av att behandla dina data, vilket inte övervägs av dina dataskyddsintressen.

5. Mottagare av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter såsom våra serviceleverantörer som hjälper oss med att förvalta vår webbplats. Vi säkerställer att alla tredje parter respekterar sekretessen av dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lag.

6. Dina rättigheter enligt GDPR

Du har flera rättigheter enligt GDPR, inklusive:

 • Rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet, invändning, och att inte vara föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via info@framtid-hbg.se.

7. Ändringar i vår sekretesspolicy

Eventuella ändringar vi gör i vår sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, där lämpligt, meddelas till dig via e-post.

8. Kontaktinformation

För frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna sekretesspolicy är du välkommen att kontakta oss på info@framtid-hbg.se.