Om oss

Framtid ger allt och alla en nya chans

Genom att ta emot skänkta varor ger vi arbetslösa en meningsfull sysselsättning med att renovera och reparera gamla saker som vi sedan säljer på vår återkommande loppmarknad, måndagar & torsdagar 10:00 - 16:00 samt sista söndagen i månaden (se öppetider på loppis) 11:00 - 14:00.

Framtid arbetar med människor och återanvändning av varor inom ramen för social ekonomi, att hushålla med människors och samhällets resurser samt med att tillvarata delvis förbrukat material för saluförande och genom detta ge samhället kundnytta.

Framtids versamhet kan beskrivas i två enheter:

Den ena är samarbete med deltagarna både praktiskt och teoretiskt genom en vilja att dela både glädje och svårigheter.

Den andra är återanvändning av skänkt gods där deltagarna åtgärdar godset fram till försäljning eller distribution.

Framtid är mer än arbete

På Framtid kan du vidga dina vyer inom kultur och friluftsliv. Målet är att så många som möjligt någon gång om året aktivt ska berika sig med exempelvis kulturupplevelser. Det kan vara allt från endagsutflykter till läger med flera övernattningar, detta för att så många som möjligt ska kunna deltaga. Vi erbjuder också arbetsträning i grön miljö. Processen är att i sig själv må bra.

På Framtid genomför vi skapande återanvändning på egna och aktuella utställningar. Vi firar jul, påsk, midsommar och initierar härigenom våra invandrare och svenskar i den svenska kulturen samt introducerar våra olika traditioner.